top of page
แพ็กเกจทัวร์ เที่ยว ประเทศ ภูฏาน
แพ็กเกจทัวร์ภูฏาน4วัน3คืน

JOURNEY TO BHUTAN

โรงแรม

ระยะเวลา

     4 Days 3 Nights

ประเภททัวร์ 

     Private tour (ทัวร์ส่วนตัว)

สายการบิน

     Druk Air

พักโรงแรม

 - DusitD2 Yarkay Thimphu

 - Himalayan Keys Forest Resort

 

 

ราคา  84,000 บาท/ท่าน

*ราคาสำหรับเดินทาง 2 ท่านท่านขึ้นไป ยังไม่รวม Vat7%

ไฮไลท์ทัวร์ Highlight

พิชิตวัดถ้ำพยัคฆ์เหิรทักซัง วัดดังระดับโลก ชมป้อมปราการสวยที่สุดทั้งสามเมือง สักการะพระใหญ่ตั้งอยู่สูงที่สุด ชมวัดเก่าแก่ศักดิ์สิทธิ์ของภูฏาน จุดชมวิวเทือกเขาหิมาลัย

วัดทักซัง

วัดทักซัง

พิชิตวัดถ้ำพยัคฆ์เหิรทักซัง วัดดังระดับโลก

Parodzong

พาโรซอง

ชมป้อมปราการสวยที่สุด 

ทั้งสามเมือง

โปรแกรมทัวร์ JOURNEY TO BHUTAN

Day 1 : Bangkok - Paro - Thimphu 

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติภูฏาน พาโร

Day 2 : Thimphu - Paro

อนุสรณ์สถานแห่งชาติภูฏาน ทิมพู

Day 3 : Paro

วัดทักซัง ภูฏาน

Day 4 : Paro - Bangkok

Drukair

เดินทางสู่ประเทศภูฏานด้วยสายการบินแห่งชาติ Drukair ทุกท่านจะได้รับการต้อนรับจากไกด์ท้องถิ่นที่สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ จากนั้นเดินทางไปชมป้อมปราการพาโรรินปุงซอง และสะพานแขวนไม้ศักดิ์สิทธิ์ ต่อด้วยเข้าชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ และวัดคิชูลาคัง ไปเลือกซื้อแสตมป์ที่ระลึก ณ ที่ทำการไปรษณีย์ภูฏาน จากนั้นเดินทางไปยังเมืองหลวงทิมพู ชมป้อมปราการตาชิโชซอง อันเป็นที่ประทับของพระมหากษัตริย์

สายการบิน : Druk Air

เริ่มต้นวันด้วยการไปอนุสรณ์สถานแห่งชาติ จากนั้นเดินทางไปจุดชมวิวโดชูลาพาส ชมทิวทัศน์ทุ่งนาขั้นบันไดตลอดเส้นทาง ผ่านชมป้อมชิมโตคาซอง และความงามเจดีย์ดรุกวังเยลลาคัง พาไปสักการะองค์หลวงพ่อสัจจธรรม พระพุทธรูปที่ตั้งอยู่สูงที่สุดในโลก จากนั้นไปสวนสัตว์แห่งชาติ สถานที่อนุรักษ์ทาคิน สัตว์ประจำชาติของภูฏาน เยี่ยมชมโรงเรียนสอนศิลปะ ศาสตร์ 8 แขนงของชาวภูฏาน และชมหนังสือภาพถ่ายที่ใหญ่ที่สุดในโลกที่หอสมุดแห่งชาติ และเดินทางกลับเมืองพาโร

ไปพบกับไฮไลต์สำคัญของประเทศภูฏาน นั่นก็คือ “วัดถ้ำพยัคฆ์เหิร” หรือ “ทักซัง” อันเป็นมหาวิหารศักดิ์สิทธิ์ ชาวภูฏานมีความเชื่อว่าครั้งหนึ่งในชีวิตจะต้องได้ขึ้นมาแสวงบุญเพื่อความเป็นสิริมงคลและเจริญก้าวหน้าของชีวิต โดยจะใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง ด้วยการขี่ม้าหรือเดินเท้า ซึ่งเส้นทางเป็นเนินเขาและมีหน้าผาสูงชันราว 3,000 เมตรจากด้านล่าง จากนั้นชมความงามของธรรมชาติ และไปซื้อของฝากที่ พาโร สตรีท

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม จากนั้นเดินทางสู่สนามบินพาโร เพื่อนำท่านเดินทางกลับสู่กรุงเทพมหานครโดยสวัสดิภาพ ด้วยสายการบินแห่งชาติ Drukair

สายการบิน : Druk Air

ราคาแพ็กเกจนี้รวมอะไรบ้าง?

bottom of page