top of page
แพ็กเกจทัวร์ เที่ยว ประเทศ ภูฏาน
aboveclouds.jpg

THE ULTIMATE BHUTAN

โรงแรม

ระยะเวลา

     6 Days 5 Nights

ประเภททัวร์ 

     Private tour (ทัวร์ส่วนตัว)

สายการบิน

     Druk Air

ราคาเริ่มต้น  72,000 บาท/ท่าน

*ราคาสำหรับเดินทาง 3 ท่านขึ้นไป

ไฮไลท์ทัวร์ Highlight

พิชิตวัดถ้ำพยัคฆ์เหิรทักซัง วัดดังระดับโลก ชมป้อมปราการสวยที่สุดทั้งสามเมือง สักการะพระใหญ่ตั้งอยู่สูงที่สุด ชมวัดเก่าแก่ศักดิ์สิทธิ์ของภูฏาน จุดชมวิวเทือกเขาหิมาลัย

วัดทักซัง

วัดทักซัง

พิชิตวัดถ้ำพยัคฆ์เหิรทักซัง วัดดังระดับโลก

วัดกังเต

วัดกังเต

วัดสำคัญแห่งภูฏานตะวันออก ที่สวยงามตระการตา

โปรแกรมทัวร์ THE ULTIMATE BHUTAN

Day 1 : Bangkok - Paro - Thimphu 

Thimphudzong

Day 2 : Thimphu - Punakha

พูนาคาซอง

Day 3 : Punakha - Gangtey - Punakha

วัดกังเต

Day 4 : Punakha - Thimphu - Paro

Bigbuddha bhutan

Day 5 : Paro

วัดทักซัง

Day 6 : Paro - Bangkok

Drukair

เดินทางสู่ประเทศภูฏานด้วยสายการบินแห่งชาติ Drukair ทุกท่านจะได้รับการต้อนรับจากไกด์ท้องถิ่นที่สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ จากนั้นไกด์จะนำท่านเดินทางไปยังเมืองหลวงทิมพู ชมป้อมปราการตาชิโชซอง อันเป็นที่ประทับของพระมหากษัตริย์ ชมอนุสรณ์สถานแห่งชาติ อนุสรณ์สำคัญของชาวเมืองทิมพู

สายการบิน : Druk Air

เดินทางสู่เมืองพูนาคา ชมทิวทัศน์ทุ่งนาขั้นบันไดและดอกไม้บานตลอดเส้นทาง เพื่อไปยังจุดชมวิวโดชูลาพาส อันมีสถูปแห่งชัยชนะ 108 สถูป จากนั้นเข้าชมวัดกลางหุบเขา วัดชิมิลาคัง และเยี่ยมชมพูนาคาซอง ป้อมปราการแห่งเมืองพูนาคา ที่ได้รับขนานนามว่าเป็นพระราชวังแห่งความสุขอันยิ่งใหญ่

ออกเดินทางสู่เมืองกังเต เข้าชมวัดกังเต วัดสำคัญแห่งภูฏานตะวันออก จากนั้นชื่นชมธรรมชาติที่ตื่นตาของหุบเขาทุ่งหญ้ากว้างใหญ่นามว่า หุบเขากังเต หรือ หุบเขาผอบจิกะ เป็นหุบเขาที่อุดมไปด้วยธรรมชาติที่สมบูรณ์ หนึ่งในหุบเขาที่น่าทึ่งที่สุดของเทือกเขาหิมาลัย หลายคนมักเรียกว่า ดินแดนสวรรค์แห่งภูฏาน

เดินทางกลับเมืองพาโร ไปแวะสักการะองค์หลวงพ่อสัจจธรรม พระพุทธรูปที่ตั้งอยู่สูงที่สุดในโลก จากนั้นเดินทางไปยังป้อมปราการแห่งเมืองพาโร พาโรรินปุงซอง และสะพานแขวนไม้ศักดิ์สิทธิ์ ต่อด้วยเข้าชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ซึ่งเป็นสถานที่จัดแสดงเรื่องราวของภูฏาน เช่น หน้ากาก รูปปั้นตามความเชื่อ ฯลฯ

ไปพบกับไฮไลต์สำคัญของประเทศภูฏาน นั่นก็คือ “วัดถ้ำพยัคฆ์เหิร” หรือ “ทักซัง” อันเป็นมหาวิหารศักดิ์สิทธิ์ ชาวภูฏานมีความเชื่อว่าครั้งหนึ่งในชีวิตจะต้องได้ขึ้นมาแสวงบุญเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต โดยใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง ด้วยการขี่ม้าหรือเดินเท้า ซึ่งเส้นทางเป็นเนินเขาสูงราว 3,000 เมตร จากนั้นชมความงามของธรรมชาติ และไปซื้อของฝากที่ พาโร สตรีท

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม จากนั้นเดินทางสู่สนามบินพาโร เพื่อนำท่านเดินทางกลับสู่กรุงเทพมหานครโดยสวัสดิภาพ ด้วยสายการบินแห่งชาติ Drukair

สายการบิน : Druk Air

ราคาแพ็กเกจนี้รวมอะไรบ้าง?

bottom of page