top of page
tashichodzong03.jpg

ประวัติศาสตร์

ประวัติศาสตร์ภูฏาน

ภูฏาน Bhutan (อ่านว่า พู-ตาน) หรือชื่อทางการคือ ราชอาณาจักรภูฏาน (Kingdom of Bhutan) เป็นประเทศในภูมิภาคเอเชียใต้ที่มีขนาดเล็กและมีภูเขาเป็นจำนวนมาก ตั้งอยู่ในเทือกเขาหิมาลัยระหว่างประเทศอินเดียกับจีน ชื่อในภาษาท้องถิ่นของประเทศคือ Druk Yul (อ่านว่า ดรุก ยุล) แปลว่า “ดินแดนของมังกรสายฟ้า (Land of the Thunder Dragon)”

ภูฏานยังมีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า Druk Tsendhen เนื่องจากที่ภูฏานถือว่าเสียงสายฟ้าฟาดเป็นเสียงของมังกร ส่วนชื่อ ภูฏาน มาจากคำสมาสในภาษาสันสกฤต ภู-อุฏฺฏาน อันมีความหมายว่า “แผ่นดินบนที่สูง” (ในภาษาฮินดี สะกด भूटान ถอดเป็นตัวอักษรคือ ภูฏาน) ประเทศภูฏานเป็นประเทศที่ประกาศว่าจะไม่สนใจ GDP (GDP – Gross Domestic Product หรือ ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ) แต่จะสนใจ GDH แทน (GDH – Gross Domestic Happiness หรือ ความสุขรวมภายในประเทศ)

แผนที่ประเทศภูฏาน 

ประเทศภูฏาน เป็นประเทศที่ ตั้งอยู่บริเวณเทือกเขาหิมาลัย ไม่มีทางออก ทะเล ทิศเหนือติดกับจีนทางตอนใต้และทิเบตทิศตะวันออก ตะวันตก และ ทิศใต้ ติดกับอินเดีย สิกขิม อัสสัม และเบงกอลตะวันตก มีความสูงจากระดับน้ำ ทะเลตั้งแต่ 180 - 7,550 เมตร มีพื้นที่ไม่มากนัก ประมาณ 38,394 ตารางกิโลเมตร มีขนาดเทียบเท่ากับประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ที่ถูกโอบล้อมไว้ด้วยธรรมชาติและ ขุนเขา ซึ่งภูฏานมีพื้นที่ป่ามากถึงร้อยละ 70 ของพื้นที่ทั้งหมดของประเทศจึงได้รับการขนานนามว่าสวิตเซอร์แลนด์แห่งเอเชีย

tourist-map-of-bhutan.jpg

ฤดูกาล

ประเทศภูฏานมี 4 ฤดูกาล

  • ฤดูใบไม้ผลิ (อุณหภูมิ 7-15 °C) อยู่ในช่วงเดือน มีนาคม - พฤษภาคม อากาศอบอุ่นมีฝนประปราย

  • ฤดูร้อน (อุณหภูมิ 11-25 °C) อยู่ในช่วงเดือน มิถุนายน - สิงหาคม ช่วงนี้ จะมีฝนตกในบางช่วง แต่ไม่เป็นอุปสรรคต่อการเดินทางตามเทือกเขาจะเขียวชอุ่ม

  • ฤดูใบไม้ร่วง (อุณหภูมิ 6-16 °C) อยู่ในช่วงเดือน กันยายน - พฤศจิกายน ช่วงนี้อากาศจะเย็นและท้องฟ้าแจ่มใส

  • ฤดูหนาว (อุณหภูมิ 0-14 °C) อยู่ในช่วงเดือน ธันวาคม - กุมภาพันธ์ อากาศจะเย็นจัดในช่วงรุ่งเช้าและหัวค่ำ

pasted image 0.png

รู้จักภูฏาน

3 เมืองหลักประเทศภูฏาน

shutterstock_791057164 - Copy (Large)_edited.jpg
Cover ebook3.jpg

ดาวน์โหลดฟรี! E-book

Glimpses Of Bhutan

สัมผัสภูฏาน สู่หนทางแห่งความสุข

ภูฏานเซนเตอร์

แพ็กเกจทัวร์ภูฏาน

Journey to Bhutan

บริการท่องเที่ยวภูฏาน พร้อมใส่ใจทุกความต้องการของคุณ

เริ่มต้น

ราคา 63,000 บาท/ท่าน

Parodzong

ระยะเวลา : 4 วัน 3 คืน

Wonders of Bhutan

เดินทางสู่ประเทศภูฏาน

เปิดประตูสู่ดินแดนแห่งความสุข

เริ่มต้น

ราคา 72,000 บาท/ท่าน

ทักซัง

ระยะเวลา : 5 วัน 4 คืน

The Ultimate Bhutan

เหินฟ้าสู่เทือกเขาหิมาลัยสุดยิ่งใหญ่ ด้วยทัวร์คุณภาพสุดประทับใจ

เริ่มต้น

ราคา 80,000 บาท/ท่าน

Punakhadzong

ระยะเวลา : 6 วัน 5 คืน

bottom of page