top of page
Haa Valley.png

สถานที่ท่องเที่ยว

ในภูฏาน

สถานที่ท่องเที่ยวในภูฏาน

เมืองพาโร

วัดทักซัง

วัดทักซัง

มหาวิหารแห่งความศักดิ์สิทธิ์เป็นสถานที่แสวงบุญที่ชาวภูฏานเลื่อมใสศรัทธามากที่สุดแห่งหนึ่งในเขตหิมาลัย และยังเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลก

พาโรซอง

พาโรซอง

สถานที่มีชื่อเสียงของเมืองพาโร เป็นที่กล่าวขานถึงความงดงามของสถาปัตยกรรมแบบป้อมปราการที่สมบูรณ์แบบ และสวยที่สุดแห่งหนึ่งในภูฏาน  สร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2189

วัดคิชู

วัดคิชู

เป็นวัดที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของภูฏาน ถูกสร้างมานานกว่าพันปีแล้ว แต่ก็ได้รับการบูรณะอย่างสม่ำเสมอ สถาปัตยกรรมของวัดยังคงความงดงามไม่เปลี่ยนแปลง

พิพิธภัณฑ์แห่งชาติภูฏาน

พิพิธภัณฑ์แห่งชาติ

ตั้งอยู่เหนือพาโรซอง ซึ่งอยู่ในป้อมตาซองที่เป็นหอสังเกตการณ์ในยุคโบราณของพาโรซอง ซึ่งป้อมตาซองสันนิษฐานว่าสร้างขึ้นในปี ค.ศ.1651

พาโรสตรีท

พาโรสตรีท

แหล่งShoppingชาวภูฏาน ของฝากที่ระลึกมากมาย เช่น น้ำผึ้ง, นมผึ้ง ซึ่งเป็นออร์แกนิค 100% แยมผลไม้ต่างๆ รวมไปถึง RED RICE ข้าวภูฏานที่มีชื่อเสียงเหมาะแก่ผู้ที่รักสุขภาพ

สถานที่ท่องเที่ยวในภูฏาน

เมืองทิมพู

ทิมพูซอง

ทิมพูซอง

ทิมพูซอง หรือ ตาชิโชซอง ป้อมแห่งศาสนาอันเป็นมงคล สร้างในสมัยศตวรรษที่ 12

ปัจุบันเป็นสถานที่ทำงานของพระมหากษัตริย์ รวมถึงสถานที่ทำการของรัฐบาล

อนุสรณ์สถานทิมพู

อนุสรณ์สถานทิมพู

พระเจ้าจิกมี ดอร์จี วังชุก พระองค์เป็นมหากษัตริย์องค์ที่ 3 ในช่วงปี ค.ศ. 1952-1972 มีพระราชประสงค์จะสร้างเพื่อเป็นการถวายเป็นพุทธบูชา แทนสัญลักษณ์ กาย วาจา ใจ

องค์หลวงพ่อสัจธรรม

องค์หลวงพ่อสัจจธรรม

เป็นพระพุทธรูปหล่อสัมฤทธิ์สีทอง ตั้งอยู่บนเนินเขาที่สามารถมองเห็นได้ในระยะไกล โดยพระพุทธรูปมีความสูง 169 ฟุต และยังเป็นพระพุทธรูปที่ตั้งอยู่จุดที่สูงที่สุดในโลกอีกด้วย

สวนสัตว์แห่งชาติทาคิน

สวนสัตว์แห่งชาติภูฏาน

เป็นสถานที่อนุรักษ์ ‘ทาคิน’ สัตว์ประจำชาติของภูฏาน ซึ่งถือว่าเป็นสัตว์หายากเพราะมีอยู่ในดินแดนภูฏานเพียงแห่งเดียวเท่านั้น ปัจจุบันอยู่ในสถานะใกล้สูญพันธุ์

ที่ทำการไปรษณีย์ภูฏาน

ที่ทำการไปรษณีย์

อาคารไม่ใหญ่มากนัก แต่ลักษณะไม่เหมือนที่ทำการไปรษณีย์ ด้านในมีตู้จัดแสดงแสตมป์เก่าแก่ หลายคนอาจยังไม่ทราบภูฏานเป็นประเทศหนึ่งที่มีแสตมป์สวยที่สุดในโลก

สถานที่ท่องเที่ยวในภูฏาน

เมืองพูนาคา

พูนาคาซอง

พูนาคาซอง

ป้อมปราการที่งดงามที่สุดในภูฏาน ตั้งตระหง่านอยู่ระหว่างแม่น้ำสองสาย คือแม่น้ำโพ และแม่น้ำโม ไหลมาบรรจบกันเหมือนโอบกอดพูนาคาซองเอาไว้

จุดชมวิวโดชูล่าพาส

จุดชมวิวโดชูล่า

อยู่บริเวณระหว่างทางเมืองทิมพู-พูนาคา เป็นสถานที่สำคัญแห่งหนึ่งของชาวภูฏาน เป็นจุดชมวิวที่ตั้งอยู่เขตของเทือกเขาหิมาลัย บนระดับความสูง 3,100 เมตร

ป้อมซิมตาโคซอง

ป้อมซิมตาโคซอง

สร้างในปี ค.ศ.1629 ป้อมแห่งนี้มีชัยภูมิที่ถือเป็นยุทธศาสตร์สำคัญแห่งแห่งแรกของประเทศภูฏานที่ สร้างขึ้นเมืองพูนาคาอยู่ระดับความสูง 1,200 เมตรจากระดับนํ้าทะเล

สถานที่ท่องเที่ยวในภูฏาน

รวมภาพสถานที่ท่องเที่ยว

E-bookเที่ยวภูฏาน
E-book เที่ยวภูฏาน

ดาวน์โหลดฟรี! E-book

Glimpses Of Bhutan

สัมผัสภูฏาน สู่หนทางแห่งความสุข

Popular Trips

เลือกแพ็กเกจทัวร์ที่ใช่สำหรับคุณ

Journey to Bhutan

ทัวร์ภูฏาน 4วัน3คืน

4 Days 3 Nights

Drukair

Hotel

Car

Activities

 • ไกด์ส่วนตัว

 • ค่าเข้าสถานที่

 • ค่าเหยียบแผ่นดิน

 • ค่าVisa

58,000
บาท/ท่าน

เริ่มต้น

Wonders of Bhutan

ทัวร์ภูฏาน 5วัน4คืน

5 Days 4 Nights

Drukair

Hotel

 • ไกด์ส่วนตัว

 • ค่าเข้าสถานที่

 • ค่าเหยียบแผ่นดิน

 • ค่าVisa

Car

Activities

เริ่มต้น

65,000
บาท/ท่าน

The Ultimate Bhutan

ทัวร์ภูฏาน

6Days 5Nights

Drukair

Hotel

Car

Activities

 • ไกด์ส่วนตัว

 • ค่าเข้าสถานที่

 • ค่าเหยียบแผ่นดิน

 • ค่าVisa

72,000
บาท/ท่าน

bottom of page