top of page
เที่ยวภูฏาน ทัวร์ภูฏาน ภูฏานเซ็นเตอร์
ทัวร์ภูฏาน 4วัน3คืน

JOURNEY TO BHUTAN

โรงแรม

ระยะเวลา

4 Days 3 Nights

ประเภททัวร์ 

Private tour (ทัวร์ส่วนตัว)

สายการบิน

Druk Air

ราคาเริ่มต้น 58,000* บาท/ท่าน

*ราคาสำหรับเดินทาง 3 ท่านขึ้นไป

ไฮไลท์ทัวร์ Highlight

พิชิตวัดถ้ำพยัคฆ์เหิรทักซัง วัดดังระดับโลก ชมป้อมปราการสวยที่สุดทั้งสามเมือง สักการะพระใหญ่ตั้งอยู่สูงที่สุด ชมวัดเก่าแก่ศักดิ์สิทธิ์ของภูฏาน จุดชมวิวเทือกเขาหิมาลัย

วัดทักซัง

วัดทักซัง

พิชิตวัดถ้ำพยัคฆ์เหิรทักซัง วัดดังระดับโลก

พาโรซอง

พาโรซอง

ชมป้อมปราการสวยที่สุด 

ทั้งสามเมือง

โปรแกรมทัวร์ JOURNEY TO BHUTAN

วัดทักซัง
PunakhaDzong
Thimphudzong

Day 1 : Bangkok - Paro - Thimphu 

Day 2 : Thimphu - Punakha - Thimphu

Day 3 : - Thimphu - Paro - Taktsang

Drukair

Day 4 : Paro - Bangkok

สายการบิน : Druk Air

เช้า - เดินทางสู่ประเทศภูฏานด้วยสายการบินแห่งชาติ Druk air

ทุกท่านจะได้รับการต้อนรับจากไกด์ท้องถิ่นที่สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ นำท่านเดินทางสู่เมืองหลวงทิมพู (Thimphu) ระหว่างทางแวะถ่ายรูป สำนักสงฆ์ตัมโช (Tamchoe Monastery)  และ เจดีย์สามองค์ริมฝั่งแม่น้ำ

เที่ยง - รับประทานอาหาร ณ ภัตตราคาร

บ่าย - ออกเดินทางต่อ ระหว่างทางแวะสักการะ องค์หลวงพ่อสัจจธรรม

เดินทางถึงเมืองทิมพู นำชม อนุสรณ์สถาน Memorial Chorten จากนั้นนำท่านเดินทางไปชม สวนสัตว์พื้นเมือง จากนั้นเข้าชมภายใน ชมป้อมปราการตาชิโชซอง อันเป็นที่ประทับของพระมหากษัตริย์

ค่ำ - รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร ของโรงแรม

เช้า - รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางไปยังเมืองพูนาคา ระหว่างทาง แวะ “โดชูลาพาส” (Dochula Pass) จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านโลเบซ่า (Lobesa) เดินทางต่อไปยัง วัดชิมิ (Chimi Lhakhang)

เที่ยง - รับประทานอาหาร ณ ภัตตราคาร (โรงแรม Zhingkham)

บ่าย - หลังอาหารจะนำท่านเข้าชม พูนาคา ซอง (Punakha Dzong) เมืองหลวงเก่าประเทศภูฏาน และเดินทางชม สะพานแขวนพูนาคา และนำท่านเดินทางกลับมายังเมืองทิมพ

ค่ำ - รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร ของโรงแรม

เช้า - รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

จากนั้นนำท่านเดินทางต่อสู่เมืองพาโร ไปพบกับไฮไลต์สำคัญของประเทศภูฏาน นั่นก็คือ “วัดถ้ำพยัคฆ์เหิร” หรือ “ทักซัง” อันเป็นมหาวิหารศักดิ์สิทธิ์ ชาวภูฏานมีความเชื่อว่าครั้งหนึ่งในชีวิตจะต้องได้ขึ้นมาแสวงบุญเพื่อความเป็นสิริมงคลและเจริญก้าวหน้าของชีวิต

เที่ยง - รับประทานอาหารกลางวัน ณ Takshang café

บ่าย - เดินทางลงจากวัดทักซัง หลังจากนั้นนำท่านช็อปปิ้ง ณ ตัวเมืองพาโร (หากมีเวลา)

ค่ำ - รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร ของโรงแรม

เช้า - รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำเข้าชม พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเมืองพาโร (Paro National Museum) จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าชม “พาโร ซอง”( Paro Dzong )

เที่ยง - รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร

บ่าย - นำพาไปยัง วัดคิชู (Kichu Temple) หลังจากนั้นนำท่านช็อปปิ้ง ณ ตัวเมืองพาโร (หากมีเวลา) 
จากนั้นนำเดินทางสู่สนามบินเมืองพาโร
 เพื่อนำท่านเดินทางกลับสู่กรุงเทพมหานครโดยสวัสดิภาพ ด้วยสายการบินแห่งชาติ Drukair

ราคาแพ็กเกจนี้รวมอะไรบ้าง?

ทำไมต้องไปภูฏานกับ

Bhutan Center

“ไปเที่ยวแบบยั่งยืน 

เริ่มจากองค์กรที่รักษ์โลก”

Bhutan Center ยกระดับมาตรฐานของผู้ให้บริการเพื่อรับรองการท่องเที่ยวที่เป็นมืออาชีพ เรามุ่งมั่นในการเป็นองค์กรสีเขียว ดำเนินกิจกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ผลักดันรูปแบบการทำงาน Paperless สู่การทำงานแบบ Digital

เราให้ความสำคัญด้านการรักษ์โลกตั้งแต่คุณกดจองกับเรา สอดคล้องนโยบายการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของประเทศภูฏาน Sustainable Tourism

“ผู้นำการเที่ยวภูฏาน
มากประสบการณ์กว่า 10 ปี"

Bhutan Center รับรองอย่างถูกต้องด้วยใบอนุญาตนำเที่ยวเลขที่ 11/07261 เรามั่นคงในเส้นทางอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวภูฏานมายาวนานกว่า 10 ปี เราจัดทัวร์ Small Group อย่างมีคุณภาพ ตอบสนองทุกการเดินทางที่ใช่สำหรับคุณ

เราใส่ใจในทุกรายละเอียด ดูแลคุณทั้งการจองตั๋วเครื่องบินและแพ็กเกจทัวร์ พร้อมยกระดับประสบการณ์ของผู้ไปเยือนภูฏานทุกคน

bottom of page